Energy blog

 

Biopolttoaineet sana vastaan sana (Kimmo Klemola   Jyrki Kasvi), Iltalehti 08.04.2006

Kimmo Klemola
06.04.2006
 

1. Biopolttoaineet ovat hyvä asia, jos ne tuotetaan jätteestä. Esimerkiksi biodieselin tuottaminen hampurilaisbaarien paistorasvoista on kannatettavaa. Sen sijaan peltokasvien viljelyn korjuutähteitä ei voi pitää jätteenä. Jos maasta riistetään vuodesta toiseen kaikki mahdollinen, maaperä köyhtyy biomassasta ja ravinteista.

2. Nykyinen tehomaatalous perustuu fossiilienergian hyödyntämiseen. Lannoitteet, kalkki, kasvi- ja hyönteismyrkyt, maatalouskoneet, kuljetus jne vaativat suuria fossiilipanoksia. Käytännössä kaikki maailman biopolttoaineet tehdään tällä hetkellä ruoasta viljasta, öljykasveista ja sokereista – käyttämällä polttoaineen valmistukseen lisää fossiilienergiaa. Biopolttoaineet ovatkin käytännössä tehotonta ruoan polttamista. Poliitikoille biopolttoaineet ovat viherpesua. Tuskin 143 poliitikkoa olisi laittanut nimeään lakialoitteeseen, joka vaatii viljan polton lisäämistä.

3. Peltobiopolttoaineet ovat tehotonta fossiilienergian jalostamista. Öljyä kuluu polttoaineen tuotannossa vähemmän, mutta maakaasua ja kivihiiltä sitäkin enemmän. Hiilidioksidipäästöjä biopolttoaineet eivät vähennä. Lämmön- ja sähköntuotannossa biomassa sen sijaan pienentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

4. Maapallolla on varsin pian jopa 50 % enemmän ihmisiä kuin nyt. Viljelysmaat tulee käyttää ihmisten, ei autojen, ruokkimiseen. Yhden maapallon ihmisen ravitsemiseen tarvitaan 0,4 hehtaaria peltoa, yhden suomalaisauton ”ravitsemiseen” etanolilla tarvitaan 1,4 hehtaaria viljapeltoa. Suomessa on 2,4 miljoonaa henkilöautoa.

5. Poliitikkojen tulisi panostaa toimiin, jotka vähentävät kulutusta. Tällaisia ovat esimerkiksi autojen painon ja tehon pienentäminen, joukkoliikenteen edellytysten parantaminen, järkevä yhdyskuntasuunnittelu ja lentopolttoaineiden verovapauden poistaminen. Euroopan biopolttoainedirektiivi tarkoittaa sademetsien kaatumista Aasiassa ja Etelä-Amerikassa – kohta ehkä suomalaisten veronmaksajien tukemana.

Kimmo Klemola
Teknillisen kemian yliassistentti
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Energy blog
www.dontfly.org