Energy blog

 

Biodiesel Suomen raskaan liikenteen korvaajana

Kimmo Klemola
16.04.2006


Kuorma-autot ja linja-autot kuluttavat dieseliä joka vuosi 1,32 miljardia litraa. Jos tuo määrä korvataan kokonaan biodieselillä, biodieseliä tarvitaan pienemmän energiasisältönsä takia 1,38 miljardia litraa.

Biodieseliä saadaan rypsipellolta 637 litraa/hehtaari (Maatilataloudellinen vuosikirja 2004: vuosien 19992003 keskiarvo 1394 kg/ha, öljysaanto 41,5 p-% lienee liian optimistinen, 1,00 kg rypsiöljyä tuottaa 0,97 kg biodieseliä, biodieselin tiheys 0,88 kg/litra).

Jakolasku (1,38 miljardia litraa)/(637 litraa/hehtaari) tuottaa seuraavan tuloksen: Kuorma-autoille ja linja-autoille tulee varata rypsipeltoa 2,17 miljoonaa hehtaaria, joka on sama kuin Suomen nykyinen viljelyala.

Hankalammaksi asian tekee vuoroviljely. Rypsiä voi viljellä vain noin joka viides vuosi samalla pellolla.

Kuorma-autoja ja linja-autoja varten pitäisi olla 11 miljoonaa hehtaaria peltoa.

Henkilöautojen ja pakettiautojen muuttaminen biodieselillä liikkuviksi moninkertaistaisi tarvittavan pinta-alan. Vuoroviljely huomioon ottaen koko Suomen pinta-ala suot ja järvet mukaan lukien ei riittäisi.
 

Energy blog
www.dontfly.org