Energy blog

 

Bensiinin ja dieselin hinta Suomessa ja muissa EU15-maissa

Kimmo Klemola
28.07.2006
Muokattu 22.08.2007
 

Kalliimpaa polttoainetta kuin suomalaiset tankkaa 82 % EU15:n kansalaisista eli 313 miljoonaa ihmistä.

Taustaa

Raakaöljyn hinta on ollut viime vuodet nousussa. Syitä on monia:

 • Jatkuva ja kiihtyvä talouskasvu on lisännyt raakaöljyn kulutusta. Kulutus on kasvanut voimakkaasti varsinkin nousevissa talouksissa Kiinassa ja Intiassa.

 • Raakaöljyn tuotantoa ja jalostuskapasiteettia ei ole pystytty lisäämään kysynnän vaatimalle tasolle – varakapasiteettia ei ole.

 • Merkittävät raakaöljyesiintymät sijaitsevat poliittisesti epävarmoilla alueilla:
  - Irak on kaaoksessa.
  - Bushin hallinto uhittelee Irania.
  - Israelin ja USA:n toimet Lähi-idässä saattavat aiheuttaa vastareaktioita luotettavissa öljyntoimittajamaissa kuten Saudi-Arabiassa.
  - Venezuela ei ole USA:n talutusnuorassa.
  - Nigeriassa on levotonta.

 • Viime vuonna myös luonnonmullistukset vaikeuttivat tilannetta. Meksikonlahdella hirmumyrsky Katrina vaurioitti öljynporauslauttoja.

 • Krooninen syy on USA:n järkyttävän suuri kulutus. Mikäli Yhdysvallat käyttäisi asukaslukuun suhteutettuna henkilöautoiluun saman määrän öljyä kuin vanha EU (EU15), olisi maailman öljynkulutus lähes 10 % eli 7,65 miljoonaa tynnyriä päivässä nykyistä pienempi. 

Todellinen ongelma on öljyvarojen hiipuminen. Maailman öljyntuotanto on jo ehkä saavuttanut maksimin tai saavuttaa sen lähivuosina (ks Peak oil). Maailman nykyinen öljynkulutus on noin 84 miljoonaa tynnyriä päivässä (464 öljyrekkaa joka minuutti) ja USA:n Energy Information Administration arvioi vastikään öljynkulutuksen olevan vuonna 2030 yli 120 miljoonaa tynnyriä päivässä – siis noin 50 % enemmän kuin nyt. On oletettavaa, että öljyntuotanto siis hiipuu nykyisestä, joten öljynkulutuskaan ei tule kasvamaan. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta takaa sen, että polttoaineiden hinnat tulevat nousemaan lähivuosikymmeninä jyrkästi.

Nykyisellä kulutusvauhdilla todennetut hyödynnettävissä olevat öljyvarat riittävät 33 vuotta. Moni ehkä muistaa, että vuoden 1974 öljykriisin aikaan puhuttiin myös öljyn loppuvan 30 vuoden päästä. Silloin tilanne oli lohdullisempi – uusia öljyesiintymiä löytyi toiseen tahtiin kuin nykyään. Vuosittain 1970-luvun puolivälissä öljynkulutus oli noin 20 miljardia tynnyriä ja uusia öljyesiintymiä löytyi noin 30 miljardia tynnyriä. Nykyinen öljynkulutus on yli 30 miljardia tynnyriä vuodessa ja uusia öljyesiintymiä löytyy enää alle 4 miljardia tynnyriä vuodessa. Öljyn lähtölaskenta on siis toden teolla käynnissä. 

Kuva 1. Öljyn tuotantomäärä vs. uusien löytyneiden öljyvarojen määrä 1930–2050, historia ja ennuste [Association for the Study of Peak Oil and Gas].

Kasvihuoneilmiön kiihtymisen kannalta öljynkulutuksen rajoittamisella ei ole suurta merkitystä. Realismia on, että merkittävätkään toimenpiteet eivät vaikuta lopputulokseen – öljy tullaan polttamaan loppuun ja hiilidioksidi päätyy ilmakehään ehkä vain muutaman vuoden viiveellä. Sen sijaan öljyä tulisi säästää myös tuleville sukupolville, joten öljynkulutuksen hillitsemiselle on olemassa todella hyviä syitä. Jokainen turha lentomatka ja kilometri katumaasturilla tekee lastemme ja lastenlastemme elämän hankalammaksi.
 

Polttoaineen hinta Suomessa ja muissa EU15-maissa

Suomalaisilla on harhaluulo, että polttoaineen hinta on Suomessa poikkeuksellisen kallista ja verotettua. Oheiset Eurostatin tilastot vuoden 2005 heinäkuulta (tiedot julkistetaan viiveellä) kertovat aivan muuta. Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat Suomessa eurooppalaisittain halpoja.

Vanhoista EU-maista eli viidestätoista ns. EU15-maasta Suomen bensiini on kahdeksanneksi halvinta ja diesel neljänneksi halvinta. Kalliimpaa bensiiniä kuin suomalaiset tankkaa 63 % EU15:n kansalaisista eli 242 miljoonaa ihmistä. Kalliimpaa dieseliä kuin suomalaiset tankkaa 85 % EU15:n kansalaisista eli 325 miljoonaa ihmistä. Bensiinin ja dieselin hinnan keskiarvon mukaan laskettuna kalliimpaa polttoainetta kuin suomalaiset tankkaa  82 % EU15:n kansalaisista eli 313 miljoonaa ihmistä. Polttoaine on Suomessa EU15-maiden joukossa kuudenneksi halvinta.

USA:n käytännössä veroton ja sen takia halpa bensiini on syy meidän kalliiseen polttoaineeseemme ja toisaalta taas eurooppalaisten korkea polttoainevero takaa yhdysvaltalaisille halvan polttoaineen hinnan. Kuten Kioton sopimuksessa myös tässä asiassa yhdysvaltalaiset ovat vapaamatkustajia.  

Taulukko 1. Bensiinin (95) hinta EU15-maissa vuonna 2005 [Eurostat].

    Bensiini Väkiluku
    euro-c/L miljoonaa
1 Kreikka 94.000 10.668
2 Espanja 100.000 40.341
3 Irlanti 105.400 4.015
4 Itävalta 107.100 8.184
5 Luxemburg 107.500 0.468
6 Portugali 119.518 10.566
7 Ranska 119.934 60.656
8 Suomi 120.200 5.223
9 Ruotsi 122.725 9.001
10 Tanska 124.692 5.342
11 Italia 124.767 58.103
12 Saksa 126.080 82.431
13 Iso-Britannia 128.789 60.441
14 Belgia 129.033 10.364
15 Alankomaat 139.500 16.407
  Keskiarvo/yhteensä 117.949 382.21

Taulukko 2. Dieselin hinta EU15-maissa vuonna 2005 [Eurostat].

    Diesel Väkiluku
    euro-c/L miljoonaa
1 Luxemburg 87.500 0.468
2 Kreikka 92.500 10.668
3 Espanja 93.497 40.341
4 Suomi 97.000 5.223
5 Portugali 98.295 10.566
6 Itävalta 99.000 8.184
7 Belgia 104.750 10.364
8 Alankomaat 104.900 16.407
9 Tanska 105.116 5.342
10 Irlanti 105.200 4.015
11 Ranska 106.649 60.656
12 Ruotsi 110.102 9.001
13 Saksa 110.930 82.431
14 Italia 113.337 58.103
15 Iso-Britannia 134.782 60.441
  Keskiarvo/yhteensä 104.237 382.21

Taulukko 3. Bensiinin (95) ja dieselin keskiarvohinta EU15-maissa vuonna 2005 [Eurostat].

    Bensiini/diesel Väkiluku
    keskiarvo  
    euro-c/L miljoonaa
1 Kreikka 93.250 10.668
2 Espanja 96.749 40.341
3 Luxemburg 97.500 0.468
4 Itävalta 103.050 8.184
5 Irlanti 105.300 4.015
6 Suomi 108.600 5.223
7 Portugali 108.907 10.566
8 Ranska 113.292 60.656
9 Tanska 114.904 5.342
10 Ruotsi 116.414 9.001
11 Belgia 116.892 10.364
12 Saksa 118.505 82.431
13 Italia 119.052 58.103
14 Alankomaat 122.200 16.407
15 Iso-Britannia 131.786 60.441
  Keskiarvo/yhteensä 111.093 382.21


Bensiinivero

Bensiinin litrahinta koostuu alla olevista tekijöistä. Ns. bensiinivero on kiinteä 0,627 euroa/litra. Bensiinin hinnan noustessa veron osuus noususta on vain arvonlisäveron osuus 18 %. Mitä korkeampi bensiinin hinta on, sitä vähemmän hinnassa on veroja – suhteellisesti.

Verollinen hinta
Valmistevero 0.5779 €
Lisävero 0.0423 €
Huoltovarmuusmaksu 0.0068 €
Kiinteät verot
0.627
Arvonlisävero 0.270 €
Verot yhteensä
0.897
Veroton hinta 0.603 €
Veroa hinnasta  59.833 %

(Taulukko päivitetty 20.05.2008 vastaamaan 01.01.2008 voimaan tulleita veroja)

Polttoaineverot ovat merkittävä tekijä Suomen kokonaisverokertymässä ja hyvinvointivaltion ylläpidossa. Yhdessä autoveron kanssa polttoaineverot myös ohjaavat ihmisten kulutuskäyttäytymistä ympäristön kannalta parempaan suuntaan.

 

Ks. myös bensiiniverolaskuri: http://pjh.iki.fi/pavero.php

 

 

 

Energy blog
www.dontfly.org