Energy blog

 

WWF: Ilmastopolitiikan väittämät ja vastaukset

Kimmo Klemola
20.11.2006
 

Väite

”Korkeat logistiikkakustannuksemme johtuvat polttoaineiden korkeista hinnoista ja tierakentamisen vähäisyydestä, ja johtavat kansainvälisen kilpailukyvyn sekä työpaikkojen menetykseen.”

Vastaus

Suomen sijainti, suuri koko ja pieni asukastiheys ovat luonnollisia selityksiä Keski-Euroopan maita suuremmille logistiikkakustannuksille. Tierakentaminen tulee mitoittaa nykyisen ja tulevien vuosikymmenten tarpeen mukaan. Öljyntuotannon hiipuminen saattaa vähentää autoilua tulevaisuudessa merkittävästikin, eikä kallista infrastruktuuria kannata rakentaa lyhyen aikavälin mahdollisia tarpeita varten. Tierakentamiseen ja esimerkiksi raideliikenteeseen investoimisella ja niiden keskinäisellä suhteella on myös ekologisesti ohjaava vaikutus.

Suomalaisilla on harhaluulo, että polttoaineen hinta on Suomessa poikkeuksellisen kallista ja verotettua. Eurostatin tilastot vuoden 2005 lopulta kertovat aivan muuta (bensiini ja diesel maksoivat tuolloin Suomessa saman verran kuin marraskuussa 2006).  Bensiinin ja dieselin pumppuhinnat ovat Suomessa eurooppalaisittain halpoja.

Vanhoista EU-maista eli viidestätoista ns. EU15-maasta Suomen bensiini on kahdeksanneksi halvinta ja diesel neljänneksi halvinta. Kalliimpaa bensiiniä kuin suomalaiset tankkaa 63 % EU15:n kansalaisista eli 242 miljoonaa ihmistä. Kalliimpaa dieseliä kuin suomalaiset tankkaa 85 % EU15:n kansalaisista eli 325 miljoonaa ihmistä. Kallis dieselin hinta ei siis ole syy Suomen korkeisiin logistiikkakustannuksiin. Bensiinin ja dieselin hinnan keskiarvon mukaan laskettuna kalliimpaa polttoainetta kuin suomalaiset tankkaa 82 % EU15:n kansalaisista eli 313 miljoonaa ihmistä.

Halpa polttoaine on taloudelle suuri riski. Yhdysvalloissa yksityisautoiluun kuluu henkeä kohti yli kolminkertainen määrä raakaöljyä kuin EU15:ssa. Vastaavasti öljyn huvetessa ongelmat iskevät öljyriippuvaiseen yhteiskuntaan paljon voimakkaammin.

 

 

Energy blog
www.dontfly.org