Energy blog

 

Etanolintuotannon sivutuotteet

Kimmo Klemola
01.01.2007
 

Etanolintuotannossa syntyy etanolin lisäksi raaka-aineesta ja prosessista riippuen lukuisia sivutuotteita. Yli jäänyt kiintoaine voidaan polttaa energiaksi – sähköksi, höyryksi ja lämmöksi – tai käyttää eläinten rehuna. Biojalostamossa voidaan etanolin lisäksi valmistaa kemikaaleja ja materiaaleja, esimerkiksi biomuovia.

Sokeriruo’osta saatava kiintoainejäännös voidaan käyttää hyödyksi energiana, samoin selluetanolin tuotannosta jäävä kiinteä ligniini. Sokerijuurikas- ja viljaetanolista jäävä kiintoaine voidaan käyttää eläinrehuna. Joidenkin tutkijoiden mukaan kestävässä maissi- ja viljaetanolituotannossa viljelyksen sivutuotteet, kuten varsi, olki, tähkä ja lehdet, on jätettävä tai palautettava peltoon maaperän eroosion estämiseksi.

Peltoetanolin tuotannosta syntyy sivutuotteita eri määriä viljellystä raaka-aineesta riippuen. Sokeriruokoetanolin tuotannossa kiinteänä puristusjätteenä saadaan bagassia, jota voi käyttää energian tuottamiseen esimerkiksi tislausprosessissa. Sokerijuurikasetanolin tuotannossa syntyy noin 0,75 tonnia kiinteää sivutuotetta tonnia etanolia kohti. Sitä voidaan osaksi käyttää karjanrehuna. Vehnä- ja maissietanolin tuotannossa kiintoainetta syntyy 1,2 tonnia jokaista etanolitonnia kohti. Myös tätä kiintoainetta voidaan käyttää karjanrehuna.

 

Energy blog
www.dontfly.org