Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kaupungin vastaus vihreiden avohakkuualoitteeseen (Nyman Juhana, Etelä-Saimaan artikkeli 14.12.2018)

Lisätty 08.01.2019

Kaupungin vastaus vihreiden avohakkuualoitteeseen pohjautui osin metsäyhtiön sidosryhmälehteen – Oliko lausunnon valmistelu puolueellista, Pasi Leimi?

Vihreiden avohakkuita koskevaan valtuustoaloitteeseen annettu lausunto ei kelvannut lautakunnalle.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunnassa käytiin keskiviikkona kiivas keskustelu. Kaupungin vastaus vihreiden avohakkuualoitteeseen herätti erimielisyyttä. Vihreät esitti lokakuussa jättämässään valtuustoaloitteessaan siirtymistä avohakkuuttomaan metsänhoitoon.

Kaupunginvaltuutettu Kimmo Klemola (vihr.) ehdotti kokouksessa, että lausunto palautetaan uudelleen valmisteluun. Klemolan ehdotus hyväksyttiin äänin 3–7.

Miksi ehdotit lausunnon uutta valmistelua, Kimmo Klemola?

— Lausunto ei ollut neutraali, siihen oli poimittu valikoiden erittäin valikoitujen ”asiantuntijoiden” valikoiduista lähteistä otettuja avohakkuumetsätaloutta puolustavia argumentteja. Muun muassa lausunnon päälähteenä oli käytetty Terve metsä –lehteä, joka on Stora Enson sidosryhmälehti. Lausunnossa oli täysiä virheellisyyksiä.

Miksi valmistelu oli mielestäsi tehty valikoiden?

— Avohakkuu on niin syvällä vanhan kuppikunnan metsäammattilaisten ajattelussa, että he eivät pysty näkemään ajattelunsa ulkopuolelle. Pidin aiheesta lautakunnan kokouksessa 15 minuutin monologin, jossa esittelin vasta-argumentteja kaupungin vastineeseen.

Mitä odotat uudelta valmistelulta?

— Sen tekee sama ihminen. Hän varmaan joutuu ottamaan selvitykseni jossain määrin huomioon.

Oliko asia valmisteltu asianmukaisesti, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtaja Pasi Leimi?

— Parhaat asiantuntijat ovat sen lausunnon valmistelleet ja he ovat tietynlaiseen lausuntoon päätyneet. Se, että he ovat ottaneet voimakkaan kannan yhden hoitotavan puolesta ei tyydyttänyt lautakuntaa. Tässä asiassa on kahdenlaista koulukuntaa Suomessa. Ne poikkeavat metsien hoidon osalta rajusti toisistaan. Valmistelu oli tehty toisen koulukunnan mukaisin periaattein ja sen tutkimuksiin perustuen.

Onko metsäyhtiön sidosryhmälehti puolueeton lähde?

— En ole asiantuntija, että onko se jonkun koulukunnan edustaja. Jos Kimmo (Klemola) sanoo näin, uskon että hän on oikeassa. Onko se sitten valheellista tietoa, sitä en osaa sanoa. Lehtiartikkelit, joihin lausunnossa on viitattu, ovat asiantuntijoiden laatimia, mutta on myös toisenlaisia näkemyksiä. En osaa arvioida, kummat ovat absoluuttisen oikeita.

Olisiko valmistelussa pitänyt ottaa asian molemmat puolet huomioon?

— Seuraavassa lausunnossa näin täytyykin tehdä. En ole valmistelijan kanssa hirveästi ehtinyt jutella, mutta seuraava lausunto ei tule päätymään yhteen vastaukseen. Se rakennetaan sisällöltään toisenlaiseksi. Lausunto voi päätyä siihen, että päätetään selvittää asioita, joiden selvittäminen ei ole yksinkertaista. Nämä ovat aika vaativia selvityksiä. Nyt mentiin ehkä vähän oikotietä yhteen ratkaisuun.

Lausuntoa valmistellut metsätalouspäällikkö Risto Laukas ei halunnut asian keskeneräisyyden takia kommentoida valmistelua.