Energy blog

 

Uusi autovero

Kimmo Klemola
23.01.2007
Muokattu 29.06.2007
 

Helsingin Sanomat verkkoliite 23.01.2007:

”Autovero korvataan hiilidioksidiverolla muutamassa vuodessa ja suomen autokanta uudistuu. Näin ainakin toivotaan.”


Päätösten vaikutin on enemmän kansan asenne ja poliitikkojen halu miellyttää kansaa kuin tutkimustulokset.

Nyt on tuijotettu vain pakoputkesta tulevia päästöjä, kun pitäisi katsoa auton koko elinkaarta – siis myös auton valmistusta.

Epäilen, ettei kokonaisuutta oteta huomioon päätöksiä tehtäessä. Kärsijäksi saattaa joutua esimerkiksi joukkoliikenne – autojen hintaa ei tule laskea, jotta joukkoliikenne pysyy kilpailukykyisenä. Paras malli olisi pitää nykyinen autovero polttoainepiheimmillä autoilla ja porrastaa autoveroa ylöspäin auton massan ja polttoaineenkulutuksen kasvaessa.

Järkevä ratkaisu olisi myös vanhan ja uuden veromallin yhdistelmä. Pidettäköön autovero entisellään ja käyttömaksu porrastetaan. Tarkoittaa siis autoilun verotuksen kiristymistä, mutta siihen vaurastuneella kansalla on varaa. Kansan vaurastuessa autoilun verotuksen ekologinen ohjaavuus on menettänyt tehoaan.

Tämä uusi ehdotettu veromalli on Euroopan suurten autonvalmistajamaiden ajama. Se lyhentää autojen ikää ja lisää autojen myyntiä. Suomi ei siitä hyödy. Onko ylipäänsä parempi, että pyrimme lyhytikäisiin tuotteisiin? Ympäristörasite auton valmistusvaiheessa on monien päästöjen osalta auton käyttöäkin suurempi.

Autoilun päästöt (muut kuin hiilidioksidi) ovat vähentyneet parantuneen moottoritekniikan lisäksi paljolti myös polttoainekehityksen ansiosta. Tilastokeskuksen käyristä näkee, että viimeiset ei-katalysaattoriautot tulevat käytännössä poistumaan liikenteestä vuoteen 2010 mennessä. Niitä varten ei uutta autoveromallia tarvita.

 

Seuraava uutinen on edellisen sukulainen...

Helsingin Sanomat verkkoliite 24.01.2007 (Petteri Tuohinen):

”Autojen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on synnyttänyt syviä erimielisyyksiä Euroopan unionissa.

Riidan pääpukareita ovat kreikkalainen ympäristökomissaari Stavros Dimas sekä saksalainen teollisuuskomissaari Günter Verheugen.

Riidan vuoksi komissio ei julkaise esitystä päästöjen vähentämisestä aiemman aikataulun mukaisesti keskiviikkona. Ehdotusta lykättiin myöhemmäksi, kunnes komissio on saanut rivinsä ojennukseen.

Riita on EU:lle nolo varsinkin, kun komissio vasta hiljattain esitti kunnianhimoisen suunnitelman hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Komission mukaan päästöjä pitäisi vähentää jäsenmaissa 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Autojen osuus suunnitelman toteuttamisessa on merkittävä, sillä maailman hiilidioksidipäästöistä noin viidennes syntyy liikenteestä.

Dimas on vaatinut lakisääteisiä päästörajoja autonvalmistajille, koska nykyisin voimassaoleva vapaaehtoinen sopimus ei ole päässyt tavoitteisiinsa. Verheugen on puolestaan vastustanut sopimuksen pakollisuutta, koska hän pelkää eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyvyn heikkenemistä.

...

...

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kommentteja 29.06.2007:

Suomen autovero (uuden auton "rekisteröintimaksu") ja ajoneuvovero (vuotuinen "käyttömaksu") ovat olleet vuosia maailmanlaajuisesti esimerkillisiä ja niiden ekologinen ohjaavuus on ollut varsin toimiva. Myös käyttövoimavero ("dieselvero") on ollut meidän oloissamme järkevä ja perusteltu.

Näyttää siltä, että uusi järjestelmä tulee olemaan vieläkin onnistuneempi. Autoveroon ei nimittäin olla kajoamassa ja ajoneuvovero tulee olemaan selkeästi korkeampi enemmän kuluttaville autoille. Energiankulutuksen laskennassa ei kuitenkaan tulisi hirttäytyä pelkkiin pakoputkesta tuleviin päästöihin, vaan tulisi ottaa huomioon koko polttoaineentuotannon päästöt ja myös auton valmistuksen päästöt, jotka ovat merkittävät. Esimerkiksi biopolttoaineita ei missään tapauksessa tule kaavamaisesti pitää nollapäästöisinä, vaan koko tuotantoketjun päästöt tulee ottaa huomioon.

Lisätietoa eri polttoaineiden elinkaaren päästöistä ja auton elinkaaren päästöistä.

Dieselautojen käyttövoimavero on järkevää pitää entisellään. Mikäli sitä ei olisi, tulisi dieselin polttoaineveroa korottaa bensiinin veron tasolle. Nykyinen järjestelmä on edullinen varsinkin kuljetuskalustolle ja ammattiautoilijoille.

Polttoaineveroissa on korotusvaraa kansan vaurastuessa. Suomessa polttoaine on jopa eurooppalaisittain edullista. Polttoaineen hinnan korottaminen ei kuitenkaan riitä ekologisena ohjauskeinona. Psykologisesti vuotuinen porrastettu ajoneuvovero on tehokkaampi tapa ohjata ekologisempaan autoiluun.

Uudelle verojärjestelmälle on ollut tarvetta. Vanhoja pieniä ja vähän kuluttavia autoja on korvautunut viime vuosina yhä suuremmilla, kuluttavammilla, tehokkaammilla ja painavammilla autoilla. Uuden auton ostaminen ei ole ollut missään tapauksessa ekoteko. Toivottavaa on, että uusi järjestelmä vie kierrosta nimenomaan suurimpia autoja, jotka korvautuisivat pienillä ja vähemmän kuluttavilla autoilla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana teillemme siunaantuneen katumaasturilaivueen saaminen ulos liikenteestä tulee joka tapauksessa viemään aikaa. On hienoa, jos niiden omistajat saavat joka vuosi tuntuvan ekologisen muistutuksen virhevalinnastaan.

Autojen verotuksen uudistuksessa tulee muistaa kokonaisuus ja ympäröivä yhteiskunta. Joukkoliikenteen houkuttelevuus on turvattava. Sen takia yhdenkään auton verotaakkaa ei tulisi vähentää. Myös valtavia yhdyskuntasuunnittelussa parinkymmenen vuoden aikana tehtyjä virheitä on ruvettava korjaamaan. Oli esimerkiksi järjetöntä ottaa 1980-luvulla Yhdysvalloista mallia jättiautomarkettien rakentamiseen. Silloin Yhdysvalloilla olisi ollut viimeinen hetki ottaa mallia Euroopasta. Kaavoituksessa, yhdyskuntasuunnitelussa ja lähes kaikessa päätöksenteossa tulisi viipymättä ottaa huomioon tulevaisuus.

 


Katso aiheesta lisää:
WWF-vastaus
Life-cycle energy consumption and carbon dioxide emissions of world cars
Effect of car scrapping age on various emissions


 

 

Energy blog
www.dontfly.org